ดูข่าวทั้งหมด

ดูเก็บตกกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาหนังสือที่ต้องการ :

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด

หนังสือ Hot ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2559

ดูหนังสือ hot ทั้งหมด

นิตยสาร HIT ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2559

ดูนิตยสาร HIT ทั้งหมด


 

 รายนามผู้บริจาคหนังสือแก่อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

1.คุณสุภาพร  แซ่อึ่ง จำนวน 90 เล่ม

2.คุณรุ่งรัตน์  พฤกษ์ชินวรจำนวน 17 เล่ม

3.อาจารย์ อรพินทร์ นาคประดิษฐ์ จำนวน 30 เล่ม

4.คุณสาอีดะห์ มะสาเร จำนวน 5 เล่ม

5.คุณทสมา กุลทวี จำนวน 60 เล่ม

6.คุณสุนีย์  วัฒนชนม์ จำนวน 7 เล่ม

7.คุณเซี้ยง  แซ่โค้ว จำนวน 50 เล่ม

8.คุณประสิทธ์  ดีภักรกุล จำนวน 10 เล่ม

9.คุณ พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ จำนวน 7 เล่ม

10.คุณอามีเนาะ  มามะ จำนวน 40 เล่ม