นานาสาระ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประกาศวันที่ 8 ม.ค. 2560 ผู้เข้าชม : 350


วันที่ทำกิจกรรม :

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม :

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่ง นั้นคือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดังนี้

 

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

 

cr. www.matichon.co.th/news/415848


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved