Recommended Book

ย้อนกลับ

สุขภาพผู้สูงวัย ดูแลอย่างไรให้ห่างไกลโรค


ผู้แต่ง รัชนีวรรณ แก้วรังสี
เลขหมู่ เลขหมู่ 613.0438
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562

            คู่มือดูแล "สุขภาพกาย" เข้าใจ "สุขภาพจิต" สำหรับผู้สูงอายุ ปฏิบัติเองได้ และบุตรหลาน ปรนนิบัติอย่างถูกต้อง รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยอย่างครบถ้วน เพื่อบุตร-หลานได้รู้วิธีการดูแลอย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาวะทางกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์พร้อม อาทิ โภชนาการผู้สูงวัย กินอาหารให้ได้สัดส่วน อาหารเสริมและสมุนไพร รวมถึงโรคภัยต่าง ๆ อีกมากมาย


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved