Recommended Book

ย้อนกลับ

เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก


ผู้แต่ง ริวโฮ โอคาวา
เลขหมู่ 158 .อ812ป
ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562

      ความสุขของเรา คือความสุขของมวลมนุษยชาติ... เรามาจากไหน และกำลังจะไปที่ไหน หนังสือเล่มนี้ จะบอกกับเราว่าบ้านที่แท้จริงของจิตวิญญาณเรานั้นอยู่ที่ใด พร้อมทั้งแนะแนวทางการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุข และเป็นอิสระจากอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ด้วยการดำเนินชีวิตโดยยึดวิถี 4 ประการ คือ ความรัก (Love) ปัญญา (Wisdom) การทบทวนตนเอง (Self-Reflection) และความก้าวหน้า (Progress) ซึ่งเป็นเส้นทางสายตรงที่จะนำเราไปสู่หนทางแห่งความสุข ตื่นรู้สู่ความจริงให้ปัญญาของคุณ และหนังสือเล่มนี้ นำความสุขสันติมาสู่โลก


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved