New Arrivals

ย้อนกลับ

ตายก่อนตาย


ผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ
เลขหมู่ 294.3423 .พ44ต
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562

        มนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณของการกลัว "ความตาย" แต่การตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แท้จริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ "การเกิด" เพราะเกิดเมื่อไรก็เป็นทุกข์ทุกที... หนังสือ "ตายก่อนตาย" เล่มนี้ นำเสนอหลักธรรมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ แนะนำวิธีการดับไม่เหลือ คือดับกิเลส ความยึดมั่นถือมั่น หรือความมีตัวกูของกู ให้หมดสิ้นไปก่อนที่เราจะดับจิต ดับร่างกาย เมื่อไรที่ดับไม่เหลือเชื้อเกิดอีกต่อไป นั่นแหละจึงได้ชื่อว่า "ตายก่อนตาย" สิ้นกิเลส สิ้นทุกข์ เข้าถึงนิพพาน


ไฟล์แนบ : 011119_123437.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved