Highlight
  • เด็กทำพอร์ต ออกแบบให้แพง
  • เด็กทำพอร์ต เขียนให้ปัง
  • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ: Wonder Kids
  • ประกวด Cool Project: วิธีลดอุณหภูมิในจังหวัดยะลาผ่าน สปอตวิทยุ
  • ประกวดภาพถ่าย Big tree @Yala ต้นไม้ใหญ่ อยู่คู่เมืองยะลา


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved