ประมวลภาพกิจกรรม

ประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2560

ผู้เข้าชม : 596 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 09/07/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 09/07/2560
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

ประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2560

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560

            อุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย ประจำปี 2560 สำหรับในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม 2560   

โดยจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยรายอก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เยาวชนร่วมสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษอิดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ พร้อมเปิดโอกาส เปิดเวที ให้เยาวชนอายุระหว่าง 6-8 ปีไม่จำกัดศาสนา ที่มีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความสามารถ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ได้แสดงความสามารถและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                สำหรับกิจกรรมการประกวด มีการเดินโชว์ชุดที่สื่อถึงเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 26 คน ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องร่วมแสดงเปิดตัว เพลงอินเดีย บุลี จุลียา พูดแนะนำตัว ตอบคำถามทดสอบความรู้และทดสอบปฎิภานไหวพริบ พร้อมเดินโชว์ตัวเพื่อรับป้ายโหวตจากผู้ร่วมชมทุกท่านตามลำดับ การประกวดกรรมการก็จะตัดสินจาก บุคลิกภาพ (การเดิน การยืน) รูปร่างหน้าตา  การแต่งกาย และปฏิภาณไหวพริบ (จากการตอบคำถามและสัมภาษณ์)  สำหรับรางวัลการประกวด ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท มงกุฎพร้อมสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมสายสะพาย รางวัลขวัญใจ TK Park Yala เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย

                    ผลการประกวด

                   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 10 เด็กหญิงนิสรีน กามา ได้รับเงินรางวัล 2, 000 บาท มงกุฎพร้อมสายสะพาย

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 เด็กหญิงณาดา แวอุมา ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 เด็กหญิงนินาเดีย ยูโซ๊ะ ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมสายสะพาย

                   รางวัลขวัญใจ TK Park Yala ได้แก่ หมายเลข 4 เด็กหญิงสาธิตรี ยิ้มเยื้อน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย

 

เขียนโดย

Far Away

กรกฎาคม 2560

                 

                 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved