ประมวลภาพกิจกรรม

ค่ายSmart Kids Smart Camp

ผู้เข้าชม : 711 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 10/10/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 27/10/2560
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ค่ายSmart Kids Smart camp เดือนตุลาคม 2560

        ช่วงเปิดเทอมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมักจะมองหากิจกรรมดีๆ กิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้ลูกได้ทำ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 ปิดเทอมเดือนตุลาคม ทุกปี TKPark Yala  มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับเดือนนี้ มีกิจกรรม 4 รูปแบบให้น้องๆได้ร่วมสนุก ร่วมเรียนรู้ มีทั้งการทำของเล่นพื้นบ้าน  การสนทนาภาษาจีน ทำอาหาร และ ศิลปะป้องกันตัว ซีละฆายง เรียกอย่างเป็นทางการว่าปัญจซีลัต ในส่วนของกิจกรรมทั้ง 4 ประเภท นักเรียนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 7-12ปี เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา มาจากหลากหลายโรงเรียน เช่นโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมถ์ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ และโรงเรียนรัชตะวิทยา

โครงการซีละฆายง (ปันจักสีลัต) เรียนทุกวันอังคาร-พุธ ช่วงเวลา 09.30-11.30 น. วิทยากรคือคุณมะยาเต็ง สาเมาะ นายกหนังตะลุงของคณะหนังเต็ง สาคอ ตะลุงบันเทิง เรียนเนื้อหาเบื้องต้น ได้แก่ การร่ายรำ กระบวนท่าการออกอาวุธ การป้องกันและจู่โจมเมื่อต้องการ มีน้องๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 คน เป็นการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อศิลปะการป้องกันตัวด้วยปันจักสีลัต

กิจกรรมของเล่นพื้นบ้าน เรียนทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 09.30-11.30  มีน้องๆ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน วิทยากร คุณอดินันท์ สะเตาะ กิจกรรมต้องการให้เด็กๆเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ของเล่นพื้นบ้าน ของเล่นที่เด็กๆได้ร่วมลงปฏิบัติเช่น จับโผง ลูกหวือ เดินกะลา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงสอดคล้องตามช่วงวัย สร้างเสริมจินตนาการและฝึกให้เด็กๆ คิด วางแผน และลงมือประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์

ในส่วนของกิจกรรมผักแปลงร่างเป็นการเรียนทำอาหาร โดยสร้างสรรค์เมนูหลักให้เกี่ยวข้องกับผัก กิจกรรมนี้เรียนทุกวันอังคาร-พุธ เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากรเป็นคุณภาสพล การัตน์ และมีน้องๆ เข้ารวมทั้งสิ้น 32 คน กิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ลงมือทำอาหารด้วยตนเอง การประกอบอาหารจากผัก เมนูอาหารเช่น สเต็กเบอร์เกอร์ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ไอศกรีมฟักทอง เค้กเผือก สลัดผัก และขนมจีบ ล้วนเป็นเมนูที่ทำให้เด็กๆรู้สึกอยากทานผัก และมีความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น อยากมีส่วนร่วมในการทำอาหาร ส่วนสำคัญเด็กเริ่มทานผักในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานผักไปในทางบวก

สำหรับภาษาจีน เด็กๆจเรียนทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.  มีน้องๆ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 30 คนวิทยากร คุณอากีดะห์ แวกาเดร์ และคุณอาตีกอฮ์ ตลอ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการพูดภาษาจีนตามอัจฉริยะภาพและความสนใจของตนเอง ลักษณะการเรียนภาษาจีนเด็กได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกสนทนาเบื้องต้น เช่น เรียนรู้วัน เดือน สัปดาห์ รู้จักชื่อสี ผลไม้ และการพูดคุยทักทาย พร้อมฝึกร้องเพลงภาษาจีน

จากกิจกรรมข้างต้นเป็นค่ายในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงเดือนตุลาคม นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เพิ่มทักษะการอ่าน ทักษะชิวิต และทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เขียนโดย
Far Away
ตุลาคม 2560

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved