ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้เข้าชม : 341 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 06/05/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 31/05/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

พิธีเปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมนี้  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ  นายกเทศมนตรีนครยะลา นายสุรพล พิทยาสกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ.มติชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ทุกภาคส่วน มาร่วมพิธีเปิด

               สำหรับโครงการนี้ได้มีจัดเสวนา ”เสวยราชสมบัติกษัตรา”  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจความเป็นมาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน โดยมี ศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ ผู้บริหารสำนักพิมพ์มติชน เข้าร่วมเสวนา  และมีประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ครู นักเรียน ได้เข้าร่วมฟังเสวนา ในครั้งนี้

             ในส่วนของนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดแสดงนิทรรศการบริเวณลานสานฝันของอุทยานการเรียนรู้ยะลา ตั้งแต่วันที่ 6 -31 พฤษภาคม 2562 โดยเปิดให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันพระฤกษ์ พระราชพิธีเบื้องปลาย  พิธีถวายน้ำอภิเษก ฯลฯ

             สำหรับโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครยะลา  กับศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานจังหวัดยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และเป็นการบันทึกเรื่องราวความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 10

 

เขียนโดย

Far Away

พฤษภาคม 2562

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved