ประมวลภาพกิจกรรม

“Go ZERO WASTE ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ”

ผู้เข้าชม : 432 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 31/05/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 31/05/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

“Go ZERO WASTE ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” นิทรรศการที่จะชวนคุณสํารวจพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ และนําเสนอทางออกของปัญหาขยะ พร้อมตัวอย่างนวัตกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อย้อนกลับมาตอบคําถามตัวเองว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องเริ่ม “ลดการสร้างขยะ” และ “จัดการขยะที่ต้นทาง” เสียที

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้จัดตั้งนิทรรศการหมุนเวียน “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” ณ ห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ยะลา ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้ขยะ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมชีวิตใหม่ไร้ขยะ โดยมี นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้มีชาวบ้านตัวแทนชุมชนจากเทศบาลนครยะลา เข้าร่วมกันอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมอบรมชีวิตใหม่ไร้ขยะ ได้มีวิทยากรนักจัดการขยะระดับบุคคล องค์กร และชุมชน นายสมพาส แดงมณีกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา บรรยายถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครยะลา  อาจารย์ปิยรงค์ สงวนธนวิทย์ ประธานชุมชนศูนย์แม่และเด็กจังหวัดยะลา บรรยายความรู้ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะภายในชุมชนในโครงการขยะแลกไข่” คุณปราณี ยุ่งทองคำ สมาชิกกลุ่มหญ้าแฝก บรรยายให้ความรู้ “ขยะมีค่า สร้างรายได้”  ทั้ง 3 ท่านร่วมบรรยาย ให้ความรู้กับชาวบ้านตัวแทนชุมชุมที่เข้าร่วมการอบรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนชุมชนผู้ร่วมโครงการ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้ร่วมชมนิทรรศการและร่วมกันอบรมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความตระหนัก กระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการสร้างขยะ และสามารถนำแนวคิด วิธีการจัดการขยะ นำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี

เขียนโดย

นูรมา อัลฟาตะห์

มิถุนายน 2562

 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved