ประมวลภาพกิจกรรม

วาดเส้น เล่นลายสไตล์บ้านเรา

ผู้เข้าชม : 264 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 04/05/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 25/05/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

กิจกรรมวาดเส้น เล่นลายสไตล์บ้านเรา

วิทยากรโดย คุณมะรอยาลี บือฮะ

ความสามารถในด้านศิลปะ มีหลากหลายรูปแบบ แน่นอนว่า  ถ้ามีใจรัก การสร้างสรรค์ผลงานออกมา จากความสามารถเดิมที่มีอยู่ จะทำได้ดี หากได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความเชียวชาญเพิ่มเติม จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและฝีมือการทำงานศิลปะได้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพอื่นๆได้ตามความเหมาะสมและความถนัด

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา TKPark Yala  จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้ร่วมเรียนรู้งานศิลปะ ในเรื่องของการลงเส้น และลวดลาย และทฤษฎีที่ควรรู้ โดยมีประชาชนที่ทำอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ข้าราชการและครูสอนศิลปะอยากเพิ่มพูนความรู้ได้ให้ความสนใจมาร่วมเรียน

 ครูชัย จากโรงเรียน พะเยาประสาธน์วิทย์  ได้เขียนไว้ว่า การเกิดของเส้นถ้ามองอีกมุมหนึ่งในองค์ประกอบของการออกแบบ อาจกล่าวได้อีกแง่หนึ่งว่า เส้นคือ จุดที่เคลื่อนที่ และต่อเนื่องบนที่ระนาบหรือบนแผ่นกระดาษ ถ้าเส้นปรากฏเป็นตัวอักษรก็จะเป็นภาษาเขียนของมนุษย์ที่สื่อสารกัน แต่ถ้าเส้นถูกวาดอย่างมีทิศทาง มีความหมายเป็นรูปร่าง ก็จะเกิดเป็นภาพต่างๆ เพื่อสื่อความหมายหรือเพื่อการสร้างสรรค์งาน ก็จะเป็นขบวนการสร้างภาพที่อาศัยทักษะฝีมือ มีความสัมพันธ์กับการคิดที่ต้องใช้ สติปัญญาจะเห็นได้ว่า การวาดเส้น เป็นการถ่ายทอดความคิดออกเป็นรูปภาพที่ทำได้ สะดวก และ รวดเร็ว ส่วนจะได้ความหมาย หรือ เหมือน ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับทักษะฝีมือของแต่ละคนไป

วาดเส้น เป็นคำผสมซึ่งพอจะแยกความหมายได้เป็น 2 คำ คือ

   1. วาด เป็นการกระทำให้เกิดภาพ โดยใช้มือจับอุปกรณ์ ขีด เขียน ถู ไถ ฯลฯ มากกว่าการเขียนเป็นตัวอักษร หรือข้อความ

   2. เส้น เป็นวัตถุ สิ่งของ หรือ รอย ที่มีลักษณะยาว ถ้าในงานออกแบบ เส้น จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างผลงาน

 

                สำหรับการเรียนวาดเส้นครั้งนี้วิทยากรได้สอนวิธีการวาดเส้นตั้งแต่ทฤษฏีเบื้องต้น จนถึงขั้นลงมือออกแบบวาดลวดลาย ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนหลายคนที่ไม่เคยได้ลองวาดเส้น ได้เทคนิคการวาด จนสามารถวาดออกมาเป็นผลงานได้ตามความถนัดและความชอบ

เขียนโดย

Far Away

พฤษภาคม 2562

 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved