ประมวลภาพกิจกรรม

ประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ผู้เข้าชม : 375 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 18/07/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 18/07/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

อุทยานการเรียนรู้ยะลา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญ

                 อุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  โดยรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประกวดเป็นทีม ทีมละ 5 คน ก่อนการประกวดอุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้จัดอบรมความรู้เบื้องต้นในการสวดมนต์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจวิธีการสวดมนต์ให้ถูกต้อง ทั้งในรูปแบบบทสวดมนต์ และวิธีการก้ม กราบ การถวายคำนับ โดยมี อาจารย์กวินทิพย์ เจนธนวิจิตร จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

                สำหรับการประกวดครั้งนี้ มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาให้ความสนใจเข้าร่วมประกวด เช่น โรงเรียนมานะศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา โรงเรียนรัชตะวิทยา และโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี )

                สำหรับการประกวดครั้งนี้ มีกรรมการ 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจกรรมทางศาสนาพุทธ ประกอบด้วย อาจารย์โสภณ พฤกษาวาณิช อาจารย์กวินทิพย์ เจนธนวิจิตร และอาจารย์จันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์

                ผลการประกวดครั้งนี้ ทีมที่ได้ชนะการประกวดได้แก่

                 รางวัลชนะเลิศ ทีม จากโรงเรียนมานะศึกษา

                 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)

                 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากโรงเรียนมานะศึกษา

                 รางวัลชมเชย จากโรงเรียน เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)

เขียนโดย

Far away

กรกฎาคม 2562

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved