ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมอ่านได้บุญ

ผู้เข้าชม : 224 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 25/07/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 25/07/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

กิจกรรมอ่านได้บุญ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

อุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเยาวชน เห็นความสำคัญการอ่านอัลกรุอานและอาซานซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศาสนาอิสลาม

                การศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานทั้งเล่มเป็นหลักการหนึ่งที่มุสลิมทุกคนต้องศรัทธา นั่นก็หมายความว่าหากไม่ศรัทธาในอัลกุรอาน หรือศรัทธาเพียงบางส่วนก็จะเป็นมุสลิมไม่ได้ เช่นเดียวกับที่ต้องศรัทธาว่าคัมภีร์อัลกุรอานนี้มีความบริบูรณ์ภายใต้การพิทักษ์ของพระผู้เป็นเจ้า

อุทยานการเรียนรู้ยะลา หรือTKPark Yala จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญกับภารกิจที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญตามหลักศาสนา โดยจัดกิจกรรมประกวดอ่านอัลกรุอานและอาซาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 9.00-15.30 น. ซึ่งมีนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งหมด เกือบ130 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมประกวด มีทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและเขตพื้นที่นราธิวาส

                สำหรับการประกวดครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งชายและหญิงได้แสดงทักษะการอ่านอัลกรุอาน และทักษะการอาซาน เพื่อให้คณะกรรมการได้รับฟัง โดยการพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินที่มีมาตรฐาน สำหรับอ่านอัลกุรอานหลักสำคัญต้องมีความถูกต้องตามอักขระที่ปรากกฎ

                สำหรับผลการประกวดอัลกุรอาน ประเภท หญิง ผู้ชนะการประกวดมี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงนูรอักมัล ตันเซีย โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 เด็กหญิงหวันอาอีเสาะ มามะ โรงเรียนบ้านธารทิพย์
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เด็กหญิงนูรซาอีดา สอรี โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
รางวัลชมเชย      เด็กหญิงอามานี สือรี โรงเรียนจงรักสัตยวิทยา

สำหรับผลการประกวด อัลกุรอาน ประเภทชาย ผู้ชนะการประกวดมี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายโมห์ซิน สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตยวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 เด็กชายมูฮำหมัดฮูไซฟี เซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  เด็กชายฮารกอง ดอมะ โรงเรียนบ้านคูวอ
รางวัลชมเชย         เด็กชายชารีฟ สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)            

สำหรับผลการประกวดอาซาน ชาย ผู้ชนะการประกวดมี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายมูฮำหมัดอามีรุน บือราเฮง โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 เด็กชายอนาวิน เป่ากะเด โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  เด็กชายบาสอรี แวกาจิ โรงเรียนบ้านคูวอ
รางวัลชมเชย         เด็กชายกูซอฟรอน บาบาที โรงเรียนรัศมาสถาปนา

                อุทยานการเรียนรู้ยะลาขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งที่ชนะการประกวดในครั้งนี้

เขียนโดย
Far Away

กรกฎาคม 2562

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved