ประมวลภาพกิจกรรม

Let’s คิด ระดมความคิดเห็น พัฒนาTkpark yala สู่อนาคต

ผู้เข้าชม : 213 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 26/07/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 28/07/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

Let’s คิด ระดมความคิดเห็น พัฒนาTkpark yala สู่อนาคต

                 อุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือTKPark Yala จัดโครงการLet’s คิด ระดมความคิดเห็น พัฒนาTkpark yala สู่อนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็นของเด็ก เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดยะลา และประชาชนในจังหวัดยะลา เพื่อรวมพลังแห่งความคิดในประเด็นต่างๆ พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ยะลาให้  โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

                โครงการLet’s คิด ระดมความคิดเห็น พัฒนาTkpark yala สู่อนาคต  จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ จัดวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 วันแรกของการจัดกิจกรรม สำหรับกลุ่มนักเรียน เยาวชน โดยเริ่มต้นกระบวนการ คุณอับดุลเล๊าะ เจ๊ะหลง นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  ได้แนะแนวทางเพื่อเปิดไอเดีย ให้กลุ่มเยาวชนได้เข้าใจ รูปแบบกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ทำให้เยาวชนได้แตกความคิด เสนอกิจกรรมที่สนใจ กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในด้านการแข่งขัน การประกวด และกิจกรรมที่หลากหลายตามช่วงวัย เพื่อให้ทีเคนำไปต่อยอดพร้อมพัฒนากิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของเยาวชน

                สำหรับวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม สำหรับกลุ่มประชาชน ได้แสดงความคิดเห็น และนำเสนอกิจกรรมเช่นกัน กลุ่มประชาชนได้ให้ความสนใจ กิจกรรมในด้านการดูแลสุชภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  กิจกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ กิจกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 และอื่นๆตามช่วงวัย

                สำหรับโครงการLet’s คิด ระดมความคิดเห็น พัฒนาTkpark yala สู่อนาคต  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อุทยานการเรียนรู้ยะลาอยากให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ได้เสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมากที่สุด 

               

เขียนโดย

Far Away
กรกฎาคม 2562

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved