ประมวลภาพกิจกรรม

การแข่งขัน “เซียนคณิตคิดเลขเร็ว”

ผู้เข้าชม : 452 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 22/08/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 22/08/2562
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

       

 การแข่งขัน “เซียนคณิตคิดเลขเร็ว” 

           วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น. อุทยานการเรียนรู้ยะลาร่วมกับสถาบันสอนจินตคณิตนาดาคิดส์ สาขายะลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะทางการคำนวณ จึงได้จัดการแข่งขัน “เซียนคณิตคิดเลขเร็ว” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาสมองด้วยทักษะทางการคำนวณ และมีความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์

            รูปแบบในการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ ระดับ ป.1-ป.2 ระดับ ป.3-ป.4 และ ระดับ ป.5-ป.6 ซึ่งทั้ง 3 ระดับมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมจำนวนทั้งหมด 103 คน เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส

           ในการแข่งขันแบ่งออก 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ  ในรอบคัดเลือกแต่ละระดับจะมีโจทย์ให้ 100 ข้อ โดยให้เวลาในการทำ 20 นาที หากใครเสร็จก่อน สามารถยกมือแจ้งได้เลย โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินจากเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ บวกกับคะแนนสูงสุดที่ได้แต่ละระดับจำนวน 5 อันดับ  ส่วนรอบชิงชนะเลิศแต่ละระดับจะมีโจทย์ให้ 20 ข้อ เป็นการฟังโจทย์และเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ เกณฑ์การตัดสิน คือจำนวนคะแนนความถูกต้องที่ได้มากที่สุด

สำหรับผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ “เซียนคณิต คิดเลขเร็ว” ระดับ ป.1-ป.2

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ด.ช.มุมิน นิตา จากโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.นูรนัซรีน บินมะ จากโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.นูรลีน ดายะ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ฬาบิบ ฮัจญีอาวัง จากโรงเรียนแหลมทองวิทยา และ ด.ช.เกียรติสกุล กสิคุณ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ “เซียนคณิต คิดเลขเร็ว” ระดับ ป.3-ป.4

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ด.ญ.ฟาซีฮัน หะมะ จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา แผนกสาธิต และ ด.ญ.ฟัรดา ยูโซ๊ะ  จากโรงเรียนมุคตารีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ภาณุพงศ์ จันทร์ช่วยนา  จากโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.นบีล อาลี  จากโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อัรวา เด่นอดุลย์มาตร  จากโรงเรียนดารุลฟุรกอน และ ด.ช.วันอาทิตจวา นาแว  จากโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ “เซียนคณิต คิดเลขเร็ว” ระดับ ป.5-ป.6

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ด.ญ.อารีฟาร์ หะมะ  จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.หทัยชนก พรหมดำ  จากโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.วิลดาน่า เบ็ญอิบราฮิม จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)

รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.อัพยาปัชฌา ร่วมพรภาณุ และ ด.ช.ณรพัฐ จิราภาพงพันธ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           และยังมีรางวัลพิเศษเป็นเหรียญสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งเป็นการแข่งขันกับตัวเอง ใช้เกณฑ์การเลือกจากคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากเวลาในการทำข้อสอบ จำนวนข้อที่ทำข้อสอบ และคะแนนความถูกต้อง  

           อุทยานการเรียนรู้ยะลาขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ปกครองที่ให้ความสนใจและผลตอบรับที่ดี โดยอยากให้มีการจัดแข่งขันขึ้นมาอีกในครั้งต่อ ๆ ไป
 

 

เขียนโดย

นูรมา อัลฟาตะห์

25-8-62

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved