ประมวลภาพกิจกรรม

Malaysia -Thailand Knowledge Expedition 1.0 “I’m in Your Heart”

ผู้เข้าชม : 236 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 29/10/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 29/09/2562
สถานที่ : ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา และ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา พร้อมด้วยคณะจากกประเทศมาเลเซีย Mr.Ruslan Bin Ludin ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนแห่งรัฐกลันตัน Mr.Azizi Bin Janan ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนแห่งรัฐเปอร์ลิส และMadam Hajah Faridzah Jaafar ผู้อำนวยการห้องสมุดแห่งรัฐปาหัง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วย Malaysia -Thailand Knowledge Expedition 1.0 “I’m in Your Heart” (เส้นทางองค์ความรู้ มาเลเซีย-ไทย 1.0)

          สำหรับโครงการเส้นทางองค์ความรู้ มาเลเซีย-ไทย 1.0 หรือ Knowledge Expedition (Jerayawara) Malaysia-Thailand 1.0 "I’m in your heart" เทศบาลนครยะลา ได้ร่วมกับห้องสมุดประชาชน รัฐกลันตัน รัฐเปอร์ลิส และรัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้น เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซีย กับ 4 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งจากการร่วมเยี่ยมชมและอภิปราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เห็นควรว่า อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) เหมาะสมเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับโครงการดังกล่าว

          และได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเส้นทางองค์ความรู้มาเลเซีย-ไทย 1.0 "I’m in Your Heart" การเปิดมุมภาษามลายู (Malay Language Corner) ประจำ ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม ภาษา อันเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ความรู้ไร้พรมแดนที่มีศักยภาพแก่พลเมืองแถบมลายูให้มีความรู้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารเทศบาลนครยะลาสังคมสันติสุข (Harmonized City)

         นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เทศบาลนครยะลาจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ยะลาขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งตลอดกว่า 12 ปีมานี้ มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 23,590,000 ครั้ง อุทยานการเรียนรู้ยะลา มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีพในทุกมิติ รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความเป็นเลิศ และมีความสามารถผ่านองค์ความรู้รอบด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาบ้านเมือง ต่อไป

 

เขียนโดย

Violetter ICTM

ตุลาคม 2562Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved