ประมวลภาพกิจกรรม

Create camp: Shop ปิ๊ง IDEA

ผู้เข้าชม : 181 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 18/10/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 20/10/2562
สถานที่ : ห้องมินิเธียเตอร์ อทุยานการเรียนรู้ยะลา

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต Create camp:  Shop ปิ๊ง IDEA

วันที่18-20 ตุลาคม 2562

 

การนำเอาเสื้อผ้า อุปกรณ์หรือของเหลือใช้มารีไซเคิล เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้และเสื้อใหม่ นอกเหนือจากการประหยัดเงินแล้วยังช่วยลดโดลกร้อนได้ด้วย

อุทยานการเรียนรู้ยะลา  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต Create camp:  Shop ปิ๊ง IDEA ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องรีไซเคิลและรียูสอย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดรีไซเคิลและรียูสในการแก้ไขปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการกำจัดและลดปริมาณขยะด้วย

กิจกรรมมีการจัดขึ้น 3 วันด้วยกัน ในวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่ 18-20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. อุทยานการเรียนรู้ยะลา  ได้จัดโครงการCreate camp:  Shop ปิ๊ง IDEA  ซึ่งรับสมัครน้องๆที่สนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้มีทักษะทางด้านการออกแบบโดยเฉพาะคือ คุณเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์  Creative director ของ YALA ICON

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. เริ่มโครงการด้วยการ เรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบ งาน DIY งานศิลปะงานประดิษฐ์ พร้อม Work Shop การทดลองประดิษฐ์ DIY ขวดเหลือใช้ให้ดูดีมีสไตล์เป็นของตัวเอง

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.วันที่สองของการจัดกิจกรรม  น้องๆสนุกสนานไปกับการแบ่งกลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1.Army 2.Joker 3.4สาว DIY 5.Re-Shy เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปช้อปปิ้ง ณ ตลาดมะพร้าว หาวัสดุเพื่อออกแบบงานประดิษฐ์เพื่อนำเสนอผลงาน โดยทางอุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดเตรียมงบประมาณในการช้อปปิ้ง กลุ่มละ 300 บาท และแบ่งพี่ๆทีมงานกลุ่มละ1 ท่าน เพื่อไปดูแลความเรียบร้อย (เรียกได้ว่าทั้งสนุกแต่ไม่ความปลอดภัยไปในตัวอีกด้วย)

 และเมื่อเวลา 13.00-17.00 น. ในวันเดียวกัน น้องๆทุกกลุ่มได้ลงมือรังสรรค์ผลงานจากการที่ไปช้อปปิ้ง ณ ตลาดมะพร้าวและเศษอุปกรณ์ที่เหลือใช้และหาได้จากTK Park yala มา DIY เป็นชิ้นงานสุดสร้างสรรค์ของตัวเอง

             วันสุดท้ายในการเข้าร่วมกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.น้องๆทุกกลุ่มได้รังสรรค์ผลงานที่หลากหลายเตรียมพร้อมในการนำเสนอ ตลอดจนถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการในเรื่องการรีไซเคิลและรียูสขยะและของเหลือทิ้ง  โดยสามารถนำไปปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลกได้เป็นอย่างดี

            โดยในวันนี้มีคณะกรรมการในการและผลการตัดสิน 3 ท่านด้วยกัน ประกอบด้วย 1.คุณเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์  Creative director ของ YALA ICON 2.คุณวธนัน ถัวนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา 3.คุณอับดุลเล๊าะ เจ๊ะอูเซ็ง รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ยะลา

            และทีมที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จะได้รับ Gift Voucher จากร้าน living room มูลค่า 500.- ,กระเป๋าผ้าและแก้วน้ำลดโลกร้อน ได้แก่ทีม Re-Shy

            ทีมที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับ Gift Voucher จากร้าน living room มูลค่า 500.- และแก้วน้ำลดโลกร้อน ได้แก่ทีม Army

            ทีมที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับ Gift Voucher จากร้าน living room มูลค่า 500.- ได้แก่ทีม 4 สาว DIY.

และทีมที่ได้รับรางวัล ชมเชย 2 รางวัล จะได้รับ Gift Voucher จากร้าน living room มูลค่า 300.- ได้แก่ทีม Joker และ Fairy tail

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 ไฟล์แนบ : 061119_152017.docx


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved