ตามติดกิจกรรม

ประกวดร้องเพลงประสานเสียง

ผู้เข้าชม : 344 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 19/12/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 19/12/2562
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

อุทยานการเรียนรู้ยะลา เชิญชวนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงชาติและเพลงสดุดีจอมราชา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

รายละเอียดการสมัครโครงการประกวดร้องเพลงประสานเสียง

- รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

- แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 5 คน

- ทีมผู้เข้าแข่งขัน ไม่จำกัดเพศ คละชั้นได้ แต่ต้องศึกษาโรงเรียนเดียวกัน และมีอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน

- หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 3 ทีม

- ผู้เข้าแข่งขันต้องร้องเพลง จำนวนทั้งหมด 2 เพลง คือ เพลงชาติและเพลงสดุดีจอมราชา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

- ประกวดวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562   

เลือกร้องประสานเสียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือผสมผสานกัน ดังนี้

- แบบโฮโมโฟนิค เท็กซ์เจอร์ (Homophonic Texture) คือ การร้องนำเสียงเดียว โดยมีเสียงอื่นๆ ประสานตาม โดยคนร้องนำจะสลับกันไป

- แบบโพลีโฟนิค เท็กซ์เจอร์ (Polyphonic Texture) หรือแบบราว (Round) คือ การขับร้องเพลง ทำนองเดียว แต่เริ่มต้นไม่พร้อมกัน และจบไม่พร้อมกัน

- แบบโมโนโฟนิค เทกซ์เจอร์(Monophonic Texture) คือ การร้องเพลงทำนองเดียวพร้อมกันจนจบเพลงเช่นนักเรียนร้องเพลงชาติไทย

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

- เสียงร้อง น้ำเสียง การประสานเสียงถูกต้องกลมกลืน พร้อมเพรียง   30 คะแนน

- จังหวะทำนองถูกต้อง   25 คะแนน

- ออกเสียงถูกต้องตามอักขระภาษาไทย   25 คะแนน

- บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง   20 คะแนน

รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา  5000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา  4000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3000 บาท

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษาละ  1500 บาท

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved