ตามติดกิจกรรม

แข่งขันตอบปัญหา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ผู้เข้าชม : 348 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 11/12/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 11/12/2562
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

อุทยานการเรียนรู้ เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมแข่งขันตอบปัญหาพหุวัฒนธรรม (ศาสนาอิสลาม / ศาสนาพุทธ / ศาสนาคริสต์ / ศาสนาซิก) เกี่ยวกับ ประวัติ หลักธรรม ศาสนสถานและวันสำคัญ

รายละเอียดการสมัคร

- รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

- แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน

- หนึ่งโรงเรียน สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 5 ทีม

- แข่งขันวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

- แข่งขันตอบปัญหาพหุวัฒนธรรม (ศาสนาอิสลาม / ศาสนาพุทธ / ศาสนาคริสต์ / ศาสนาซิก) เกี่ยวกับประวัติ หลักธรรม ศาสนสถานและวันสำคัญ

- ลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม)        

รางวัลในการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ                            ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       ทุนการศึกษา 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล              ทุนการศึกษา 500   บาทพร้อมเกียรติบัตรComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved