ตามติดกิจกรรม

ประกวดหนูน้อยนักเล่า ตอน นิทานสนุก สุขได้เล่า

ผู้เข้าชม : 621 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 22/01/2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 22/01/2563
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

กลับมาอีกครั้ง กับการประกวดเล่านิทานสุดน่ารักแห่งปี
โครงการ ประกวดหนูน้อยนักเล่า ตอน นิทานสนุก สุขได้เล่า

อุทยานการเรียนรู้ยะลา ขอเชิญหนูน้อยที่วัย 4-6 ปี และวัย 7-9 ปี ที่รักการเล่านิทาน อ่านหนังสือ มาร่วมประกวดเพื่อเฟ้นหาหนูน้อยยอดนักเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ และเหมาะสมกับวัย

► รายละเอียดการรับสมัคร
- รับสมัครน้องๆ อายุ 4-6 ปี และอายุ 7-9 ปี
- รับจำนวนจำกัดช่วงอายุละ 20 คนเท่านั้น
- ประกวดประเภทเดี่ยวในวันพุธที่ 22 มกราคม 2562
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2563
- ระดับอายุ 4-6 ปี ลงทะเบียนเวลา 09.30-10.00 น. เริ่มประกวดเวลา 10.00-12.00 น. 
- ระดับอายุ 7-9 ปี ลงทะเบียนเวลา 12.30 – 13.00 น. เริ่มประกวดเวลา 13.00-15.00 น. 

► การเล่านิทานเป็นรายบุคคลประกอบสื่อ ครูผู้ควบคุมต้องจัดเตรียมสื่อประกอบการแข่งขันมาเอง และ นักเรียนต้องสามารถดำเนินการเล่าผูกเรื่องราวเป็นนิทานได้อย่างเหมาะสม

► เสียงที่ใช้ในการเล่า ต้องเป็นเสียงของผู้ประกวดเอง โดยผู้เข้าประกวดสามารถเล่านิทานได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาถิ่น

► ผู้เข้าประกวดสามารถใช้อุปกรณ์สื่อ ดนตรีหรือเสียงอื่น ๆ ประกอบการเล่านิทานได้ยกเว้นสื่อที่เป็นคน

► นิทานที่ใช้ประกวดใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที ทั้งนี้ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อนิทานที่จะเล่าจากที่ระบุในใบสมัครได้ โดยให้แจ้งชื่อนิทานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันประกวด

หมายเหตุ : ลำดับการประกวด ใช้วิธีจับสลาก ณ จุดลงทะเบียน
 

► เกณฑ์การตัดสิน / การให้คะแนน 100 คะแนน
1. เนื้อเรื่อง 35 คะแนน ประกอบด้วย
- มีสาระน่าสนใจ 15 คะแนน
- มีคติสอนใจ 10 คะแนน
- ประเทืองอารมณ์ (ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม) 10 คะแนน

2. ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษากริยาท่าทาง 60 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาถูกต้องตามอักขรวิธี 10 คะแนน
- การใช้น้ำเสียง อารมณ์สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 15 คะแนน
- ความสามารถด้านการใช้ท่าทางประกอบ 15 คะแนน
- การใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน 10 คะแนน
- การแต่งกายสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 10 คะแนน

3. เล่าตามเวลาที่กำหนด 5 คะแนน


 รางวัลการประกวดระดับอายุ 4-6 ปี
- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 800 บาท
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท


รางวัลการประกวดระดับอายุ 7-9 ปี
- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 800 บาท
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท

การส่งใบสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง : อุทยานการเรียนรู้ยะลา วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.30 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
- สมัครทาง E-mail: tkparkyala@gmail.com หรือ inbox เพจ
.Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved