ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม Let’s Go Green

ผู้เข้าชม : 210 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 10/11/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 24/11/2562
สถานที่ :

 

จัดกิจกรรม Let’s Go Green

TKpark Yala จัดกิจกรรมตามกระแสการใช้ชีวิตให้อยู่สมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัวและยั่งยืนในรูปแบบ Go Green สู่โลกสีเขียว

                ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา TKpark Yala จัดกิจกรรม Let’s Go Green  อีกหนึ่งกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ชีวิตคำนึงสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับรูปแบบกิจกรรมที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย อบรมทำน้ำหมักชีวภาพ  Ecobricks ตำเพื่อโลก และถังกรีนโคน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                สัปดาห์แรกของการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ ครูบอล สุรวิชญ์ ด้วงอินทร์ ครูจากโรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลาได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำหมักชีวภาพที่มีวิธีการทำที่ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง ส่วนผสมใช้ น้ำตาลทราย หรือกากน้ำตาล มะนาวผลใกล้เน่า นมเปรี้ยวเป็นส่วนผสม โดยวิทยากรได้บอกเคล็ดลับพื้นฐานในการทำน้ำหมักดังนี้ ลูกมะนาว 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำตาล 1 กิโลกรัม และนมเปรี้ยว 1 ขวด พร้อมได้ให้ผู้อบรมทดลองผสมส่วนผสมด้วยตนเอง สำหรับน้ำหมักที่ทำขึ้น วิทยากรแนะนำว่าควรใช้เวลาหมัก 1 เดือน ปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันแมลงวัน เมื่อครบ 1 เดือน หากจะนำมาใช้ นำมาแบ่งผสมกับน้ำอีกครั้งตามการใช้งาน แล้วตั้งไว้ 1 อาทิตย์จะดี การใช้งานให้คลุกน้ำหมักผสมดิน ที่เราเตรียมไว้ สำหรับเพาะปลูก

                สำหรับสัปดาห์ที่สองและสาม ช่วงเช้าผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้การทำ Ecobricks คือ การ Re-use ขวดพลาสติกโดยการนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอัดใส่ขวดพลาสติกแล้วนำมาใช้แทนอิฐในงานก่อสร้าง ซึ่งสารมารถนำมาสร้างเป็นได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ หรือแม้กระทั่งการก่อสร้างอาคาร โดยใช้ขยะ ที่ไม่ปนเปื้อน เช่น โฟม เชือกฟาง ถุงพลาสติก ซองขนม นำมาตำอัดใส่ขวดพลาสติกสำหรับน้ำดื่ม ขนาด 1 ลิตร จนแน่น แข็ง และช่วงบ่ายได้เรียนรู้การทำถังกรีนโคน  ถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) เพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน ไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้ใช้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการทำงานของถังหมักรักษ์โลกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

วัสดุที่ใช้ในการทำถังหมักรักษ์โลก จะประกอบด้วย

1. ตะกร้า 1 ใบ
2. ถังพลาสติก 2 ใบ (ขนาดเล็ก1 ใบ และขนาดใหญ่ 1 ใบ)

วิธีการทำถังหมักรักษ์โลก

1. คว่ำถังพลาสติกขนาดเล็กลงในตะกร้า โดยให้มีความลึกลงไปจากปากตะกร้าประมาณ 5 -10 เซนติเมตรโดยจะต้องเหลือช่องของตะกร้าขึ้นมาจากปากถังที่คว่ำลงไป ประมาณ 2 ช่อง จากนั้นทำการตัดก้นถังพลาสติกใบเล็กออก
2. คว่ำถังพลาสติกขนาดใหญ่ลงบนปากตะกร้าให้พอดี จากนั้นนำเชือกมาผูกมัดให้ติดกัน ตัดก้นถังใบใหญ่ออกและส่วนที่ตัดออกนำมาทำเป็นฝาปิด

                สำหรับการจัดกิจกรรม Let go green ในครั้งนี้ทำให้นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้ความรู้และแนวทางการจัดการขยะ ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ในครัวเรือน และเป็นการจัดการขยะรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนานอกเหนือจากการแยกขยะที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

 

เขียนโดย
Far Away
พฤศจิกายน 2562Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved