ตามติดกิจกรรม

Music Contest Festival ตอน Music Move on

ผู้เข้าชม : 185 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 15/02/2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 15/02/2563
สถานที่ : ลานสานฝัน TKpark Yala

 

► รายละเอียดการรับสมัครประกวดวงดนตรี Music Contest Festival ตอน Music Move on

- รับสมัครนักเรียน / นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

- สมาชิกในวงไม่เกิน 8 คน (รวมนักร้อง)

- นักดนตรีแต่ละคน มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมทำการประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นและไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน

- มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์

- สามารถรวมกลุ่มเป็นวงอิสระไม่จำกัดหรือสังกัดสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา

- เป็นชายหรือหญิงก็ได้

- การแต่งกายของสมาชิกในวงดนตรี ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

- กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ และตั้งชื่อวงดนตรีที่จะนำมาแข่งขันลงในใบสมัคร

- การประกวดวงละไม่เกิน 15 นาที รวมถึงการจัดเตรียมวงบนเวที (เวลาในการตั้งอุปกรณ์ จะรวมเข้ากับเวลาแสดงด้วย ห้ามเกินเวลาที่กำหนด)

- เพลงที่ใช้ประกวด 2 เพลง คือ เพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง


⇒ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

⇒ ประกวดในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

⇒ ประชุม ชี้แจง และจับฉลากลำดับการประกวดวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์


► หลักฐานประกอบการสมัคร

- กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์และตั้งชื่อวงและเพลงที่จะประกวด

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ของสมาชิกในวงพร้อมสำเนาถูกต้อง
 

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

- ความถูกต้อง ความชัดเจน ความกลมกลืนของดนตรี 30 คะแนน

- ความสามารถทางด้านดนตรี 30 คะแนน

- การแสดงออกของนักร้องและนักดนตรี 20 คะแนน

- ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน

- การมีส่วนร่วม 10 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน


#หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5, 000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3, 000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2, 000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1, 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 1, 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

♦ รางวัลพิเศษ นักร้องนำยอดเยี่ยม มือคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม มือกลองยอดเยี่ยม มือเบสยอดเยี่ยม และมือกีตาร์ยอดเยี่ยม ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ♦


 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved