ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมอักษรศิลป์ เทคนิคการเขียนอักษรจีน

ผู้เข้าชม : 390 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 08/12/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 22/12/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

       อุทยาการเรียนรู้ยะลา ได้จัดอบรมอักษรศิลป์ อักษรจีน (เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8,15 และ 22 ธันวาคม 2562) สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 20 คน โดยมี Mr. Man Rui อาจารย์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สอง ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและหลักการในการเขียนอักษรจีนอย่างตั้งใจ โดยหลักการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้องมี 7 หลัก ดังนี้

     1) 先撇后捺:เขียนเส้นลากซ้ายก่อนลากขวา เช่น  人 

     2) 先横后竖:เขียนเส้นขวางก่อนเส้นตั้ง เช่น 十

     3) 从上到下:เขียนจากข้างบนลงล่าง  三 

     4) 从左到右:เขียนจากซ้ายไปขวา  理 

     5) 先外后里:เขียนข้างนอกก่อนข้างใน   问 

     6) 先外后里在封口:เขียนข้างนอกก่อนข้างในแล้วปิดกรอบ  国 

     7) 先中间后两边:เขียนตรงกลางก่อนทั้งสองข้าง  小 

เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่สาม ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคในการเขียนอักษรจีนที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาลงมือเขียนกันอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งรูปแบบในการเรียน วิทยากรได้เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือเขียนและปฏิบัติด้วยตนเอง
      บรรยากาศในการอบรมตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือในการเรียนและมีความตั้งใจในสิ่งที่วิทยากรได้ถ่ายทอด นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกสมาธิ ความอดทน เนื่องจากการเขียนอักษรจีนมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน
      กิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเสริมการเรียนการสอน การเขียนอักษรจีน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

TK Park YalaComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved