Recommended Book

ย้อนกลับ

วิธีอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์


ผู้แต่ง พระไพศาล วิสาโล
เลขหมู่ 294.3144 .พ98วธ
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561

        "นตฺถิ สนฺติปรํ สุขฺ" สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพราะแต่ละคนกำลังวุ่นวายอยู่ในโลกของโซเชียล ทั้งเฟซบุ๊ก ทั้งไลน์ ทั้งเกม นั่นแปลว่าสารพัดที่จะหลงไปในโลกของกิเลสสามตัว โลภะ โทสะ โมหะ นำมาซึ่งเหตุแห่งความทุกข์จากอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แค่ฝึกวิธีอยู่กับทุกข์โดยไม่เป็นทุกข์จากหนังสือเล่มนี้ คุณก็สามารถนำไปใช้ได้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved