Recommended Book

ย้อนกลับ

สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ sentence completion โดยไม่ต้องแปลโจทย์ 1


ผู้แต่ง พนิตนาฏ ชูฤกษ์
เลขหมู่ 428.24076 .พ53สย ล.1
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561

        การเตรียมตัวในส่วนเนื้อหาด้านไวยากรณ์ต้องค่อนข้างหลากหลายและต้องรู้ในแนวลึกพอสมควร แค่พอรุ้ แบบงูๆ ปลาๆ ไม่พอค่ะ หัวใจสำคัญก็คือความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีอย่างยิ่งนั่นคือ โค่รงสร้างหลักๆ ในเรือง phrase, sentence และ clause สำหรับเทคนิคการพิชิตข้อสอบในส่วนที่ให้หาข้อถูกของ Structure Part วิธีการง่ายๆ วิธีแรกก็คือ ยังไม่ต้องอ่านโจทย์ แต่ให้ใช้วิธีดูที่ตัวเลือกอย่างคร่าวๆ แล้วพยายามจับให้ได้ ว่าข้อสอบต้องการวัดเรื่องอะไร สังเกตให้ดีจะพบว่าตัวเลือกจะมีด้วยกัน 3 แบบ จับจุดของโจทย์ให่ได้ก่อนแล้วจึงหาตัวสังเกตว่าตัวไหนจะเป็นตัวกุญแจสำคัญสำหรับการตอบค่ะ


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved