Recommended Book

ย้อนกลับ

เก่งแบบนี้ ไม่มีล้ม : Too Good To Fail


ผู้แต่ง Jan Filochowski
เลขหมู่ 658 .ฟ379
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561

     "ความล้มเหลว" ไม่ใช่คำพูดที่น่ากลัวอีกต่อไป แต่จะทำให้คุณมองเห็นได้ลึกลงไปจนถึงหัวใจของความล้มเหลว และเมื่อได้วิเคราะห์มัน เรียนรู้ผ่านความผิดพลาดของคนอื่นและเข้าใจมัน พร้อมกับสร้างวิธีการเชิงบวก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวนั้น จะทำให้เกิดความสำเร็จระยะยาว


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved