Most Popular

ย้อนกลับ

บทเพลงกลางเมฆา


ผู้แต่ง ถงหัว.
เลขหมู่ รป .ถ29บ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561

        "ธรรมเนียมของชาวจงหยวน สตรีมอบรองเท้าแก่บุรุษหมายถึงนางยินดีแต่งให้กับเขาหาก ‘อวิ๋นเกอ’ กลับมิรู้ความนี้ประการแรก เพราะนางเกิดและเติบโตในดินแดนทะเลทรายประการที่สอง เพราะนางครานั้นยังเยาว์วัยเหลือเกินรองเท้าหนึ่งคู่มีข้างซ้ายขวา ด้วยไร้เดียงสา เด็กหญิงได้มอบพวกมันแก่เด็กชายสองคนแด่มิตรภาพ และแด่ความสงสารปรารถนาดีนับแต่นั้นเส้นสายใยความสัมพันธ์ก็ได้เริ่มต้นถักทอ ร้อยรัดทั้งสามเข้าด้วยกันเกี่ยวกระหวัดพันสลับไปมา ยิ่งพยายามแก้รังแต่จะรัดจนยิ่งเจ็บ!โชคชะตาพานางเข้าสู่วังวนแห่งรักและกลการเมืองทั้ง ‘พี่หลิง’ และ ‘ขอทานน้อย’ กลับกลายเป็นยอดบุรุษแห่งยุคหัวใจของนาง... ที่สุดแล้วจะตกอยู่แก่ใคร"


ไฟล์แนบ : 011218_122020.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved