New Arrivals

ย้อนกลับ

9,999 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ


ผู้แต่ง เปรมจิต บีท
เลขหมู่ 428 .076 .ป75
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561

             รวมคำศัพท์พื้นฐาน 9,999 คำ ที่ออกข้อสอบบ่อยสุด ๆ ทั้งในข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบชีวิตจริง พร้อมตัวอย่างประโยคและความหมาย เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร จาก A-Z ง่ายสำหรับค้นหานำไปใช้ เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมขึ้นไปที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใช้เตรียมสอบเข้าทำงาน สอบแข่งขันและสอบวัดในทุกระดับ


ไฟล์แนบ : 041218_174238.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved