Magazine Hit

ย้อนกลับ

แม่บ้าน


ประจำเดือน มกราคม ปี 2562

                 นิตยสารฉบับนี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบอาหารทั้งอาหารคาว อาหารว่าง และอาหารหวาน ซึ่งมีการแนะนำเทคนิคการปรุงอาหารต่างๆ การนำปูนา อาหารท้องถิ่น กับวัตถุดิบจากท้องนา การทำน้ำพริกอ่อแฟนซี จากผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ “ดอยคำ” และ The Bakery ซีสเค้กญี่ปุ่นเนื้อนุมเต็มคำ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นธุรกิจสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved