Recommended Book

ย้อนกลับ

ทางจักรา


ผู้แต่ง ศิวกานท์ ปทุมสูติ
เลขหมู่ 895.911 .ศ37ท
ประจำเดือน มกราคม ปี 2562

          กวีนิพนธ์เชิงปรัชญา มีเนื้อหาที่ลุ่มลึก ทว่าอ่านง่าย ด้วยรูปแบบกาพย์กลอนและโคลงอันสวยงาม ลเะเมียดละไม ทั้งผู้เขียนยังผูกเป็นพล็อตร้อยเรียงเรื่องราวออกมา ประหนึ่งว่าผู้อ่านได้อ่านนิยายเรื่องหนึ่ง ที่มีครูกับลูกศิษย์ ใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ ในการถีบท่อง เที่ยว แสวงหาคุณค่าความหมายที่แท้จริงของชีวิต


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved