Recommended Book

ย้อนกลับ

ก้าวพ้นความทุกข์ ก้าวหาความสุข


ผู้แต่ง จรรยา เลิศพงษ์ไทย
เลขหมู่ 158.1 .จ772 2555/2
ประจำเดือน มกราคม ปี 2562

       ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโต ความทุกข์เป็นพลังขับเคลื่อนให้หลายสิ่งหลายอย่างบังเกิด ความทุกข์สอนให้แต่ละคนเข้มแข็ง ถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาก็จะไม่รู้ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร ไม่มีความทุกข์ ก็ไม่รู้จักความสุข เพราะความทุกข์พิสูจน์ความเป็นคนว่าอ่อนแอหรือเข้มแข็ง ความทุกข์เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ให้กำลังใจตัวเองมากๆ บอกตัวเองเสมอว่า "โชคดีที่วันนี้มีความทุกข์ เพราะเมื่อผ่านความทุกข์ไปได้ ความสุขก็จะรออยู่เบื้องหน้า" 


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved