Recommended Book

ย้อนกลับ

ชีวิตดีรอบด้าน

Learn to Balance Your Life
ผู้แต่ง ไมเคิล ฮินซ์, เจสสิกา ฮินซ์
เลขหมู่ 158 .ฮ371
ประจำเดือน มกราคม ปี 2562

       ร่วมสัมผัสกับวิธีสร้างความสุขให้กับตัวเองอย่างง่ายๆ ด้วยแนวทางการสร้างสมดุลให้ชีวิตแบบรอบด้าน จากการปรับแนวคิดและหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบไปด้วย การปรับวิสัยทัศน์ การกำหนดจุดมุ่งหมาย การลำดับความสำคัญของ อาชีพ การเงิน ความสัมพันธ์ บ้าน และสุขภาพ รวมถึงการค้นหาคุณค่าภายในตนเอง หลากวิธี หลายข้อคิด ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนคิด ชวนติดตาม พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม เพื่อให้คุณมีชีวิตที่สุขสำเร็จรอบด้านได้ด้วยตนเอง


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved