Recommended Book

ย้อนกลับ

เผด็จการวิทยา


ผู้แต่ง พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
เลขหมู่ 321.9 .พ32
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

         ความเจริญก้าวหน้าไม่ได้หมายมุ่งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเพียงเท่านั้น แต่จงระวังการปรากฏตัวของเผด็จการในยุคสมัยใหม่ ที่แม้อาจมีข้อดีอยู่บ้างแต่แท้จริงก็ยังเป็นสิ่งที่แตกต่างจากระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบเผด็จการไม่ว่ารูปลักษณ์ใด ย่อมถือเป็นความคิดและการกระทำที่สังคมโลกไม่อาจยอมรับได้


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved