Recommended Book

ย้อนกลับ

ในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม


ผู้แต่ง สุเนตร ชุตินธรานนท์ บ.ก.
เลขหมู่ 959.303 .น86 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

      หลังจากยุคอวสานกรุงศรีอยุธยา ราชวงศ์บ้านพลูหลวงถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมในทุกๆ ด้าน จนเป็นเหตุให้เสียกรุงในที่สุดราวกับว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงคือ "แพะรับบาป" แห่งประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลายหากแต่เป็นยุคเสื่อมจริง เหตุใดจึงมีหลักฐานที่ว่า...ราชวงศ์บ้านพลูหลวงติดต่อการค้ากับชาวต่างประเทศอยู่ตลอด


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved