Magazine Hit

ย้อนกลับ

หนีกรุงไปปรุงฝัน


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

                 นิตยสารสำหรับชีวิตคนเมืองรุ่นใหม่ ให้ทั้งความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องราวความสวยงามของเมืองไทย โดดเด่นที่เนื้อหา การนำเสนอแบบเข้าใจง่าย และภาพที่สวยงาม ตรงกับอารมณ์ที่กำลังอยากจะออกเดินทาง

 


ไฟล์แนบ : 140219_175031.พ-2562-3.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved