Most Popular

ย้อนกลับ

พยัคฆราชซ่อนเล็บ ภาค 2


ผู้แต่ง เยี่ยกวน
เลขหมู่ รป .ย761พย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

       เรื่องพยัคฆราชซ่อนเล็บเป็นผลงานของนักเขียนจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่อที่สุดในยุคนี้นามเยี่ยกวน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามนักเขียนอิงประวัติศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่ประกอบด้วยจิ่วถู อาเวี่ย (เคยเขียนคำนิยมให้กับจิ่วถูในเรื่องขุนโจรคู่บัลลังก์) และเยี่ยกวน แต่หากเอ่ยถึงยอดขายแล้ว เยี่ยกวนมียอดจำหน่ายมากที่สุด ซึ่งในเรื่องนี้มีการบรรยายถึงหน่วยงานดังกล่าวอย่างละเอียด โดยที่ไม่เคยมีคนเขียนมาก่อน นอกจากนั้นเยี่ยกวนยังทำการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์จีนช่วงนั้น เขียนในเชิงอรรถอย่างถี่ยิบ นอกจากท่านจะได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านแล้ว ยังรับรู้ถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ยุคนั้นอีกด้วย


ไฟล์แนบ : 020319_103102.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved