New Arrivals

ย้อนกลับ

เทคนิคการพูด สำหรับพิธีกร โฆษกและนักพากย์


ผู้แต่ง สมชาติ กิจยรรยง
เลขหมู่ 808 .5.ส62ท 2561
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562

         หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านเกือบทุกอาชีพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการดำเนินรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โฆษก พิธีกร หรือนักพากษ์ "หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้พูดมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น" จะสร้างความน่าสนใจและความรื่นเริงได้มากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งยุติงานต่าง ๆ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคำว่า "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี" สำหรับพิธีกร โฆษกหรือนักพากษ์ได้ทั้งสิ้น และหวังว่าหนังสือ "เทคนิคการพูด สำหรับพิธีกร โฆษกและนักพากย์" ของอาจารย์สมชาติ กิจยรรยง เล่มนี้ คงจะช่วยขยายสังคมของคนที่คิดดี ทำดี และพูดดีให้มากยิ่งขึ้น


ไฟล์แนบ : 050319_095637.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved