New Arrivals

ย้อนกลับ

เติบโตอย่างไรไม่ให้เจ็บปวด


ผู้แต่ง Susan Neiman (ซูซาน นีแมน) ผู้แปล:โตมร ศุขปรีชา
เลขหมู่ 155 .25 .น36
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562

          บนเส้นทางแห่งการเติบโต มนุษย์มักสงสัยเสมอว่าเราจะเดินหน้าไปทางไหน อย่างไร และทำไม ระหว่างการเติบโต เราคล้ายคนหลงทางที่ดุ่มเดินไปในความไม่รู้ หนังสือเล่มนี้ชวนให้ใคร่ครวญถึง "การเติบโต" ผ่านการตรึกตรองของนักปรัชญา ตั้งแต่เพลโต รุสโซ คานต์ จนถึงซีโมน เดอ โบวัวร์ อันจะทำให้เราได้เห็นการเติบโตในแง่มุมหลากหลาย เพริศพรายไปในประวัติศาสตร์ความคิดอันลึกซึ้งยอกย้อน เมื่อทุกการเติบโตย่อมเจ็บปวด แต่อาจเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น หากได้รู้ว่าโลกหล่อหลอมการเติบโตของเรามาแบบไหน และกลับกัน ตัวเราเองได้ใช้การเติบโตของเรา เพื่อหล่อหลอมให้โลกกลายเป็นแบบไหน


ไฟล์แนบ : 050319_100642.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved