Recommended Book

ย้อนกลับ

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย


ผู้แต่ง มงคล แก้วสุทัศน์
เลขหมู่ เลขหมู่ 618.97 .ม1
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562

       Anti-Aging วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย เมื่อโรคชราไม่ใช่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เราจึงต้องเรียนรู้ดูแลสุขภาพของเราเพื่อป้องกันการเสื่อมของเซลล์และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคด้วยตัวเราเอง  "ศาสตร์ชะลอวัย" คือสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพ ดูแลสังขารและดูแลรูปร่างของมนุษย์ให้คงอยู่ตามสภาพ เพื่อตัวเองและครอบครัวให้มีสุขภาพดี อ่อนวัย และห่างไกลโรค


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved