Recommended Book

ย้อนกลับ

Live Well Together : ดูแลผู้สูงอายุสร้างสุขในครอบครัว


ผู้แต่ง สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
เลขหมู่ เลขหมู่ 613.0438 .ส73
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562

                ความเข้าใจอันดีและการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง และเหมาะสมนับเป็นสิ่งสำคัญที่เราซึ่งเป็นลูกหลานหรือผู้ดูแลควรได้เรียนรู้ ทั้งการเข้าใจร่างกาย เข้าถึงจิตใจ จัดบ้านให้ปลอดภัย พาไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และที่ละเลยไม่ได้ก็คือ การเตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อมสำหรับการดูแลผู้สุงอายุ เพื่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ได้รับการดูแล ผู้ดูแล และทุกคนในครอบครัว


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved