Recommended Book

ย้อนกลับ

บำบัดเครียด


ผู้แต่ง ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เลขหมู่ เลขหมู่ 158.72 .ป71บ
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562

         รวมวิธีคลายเครียดที่ทำได้จริง ได้ผลที่สุด และลงทุนน้อยที่สุด เช่น การออกกำลังกาย การเจริญสติ การเปลี่ยนตัวเอง ถอนตัวเองออกจากสถานการณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน พ่อ แม่ ลูก (วัยเด็ก และวัยรุ่น) คนรัก สามีภรรยา ญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดี และมีความสุข


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved