Recommended Book

ย้อนกลับ

สื่อสารให้ได้ใจ ไขความลับ (สมอง) คน


ผู้แต่ง ดไนยา ตั้งอุทัยสุข, รงค์ จิรายุทัต
เลขหมู่ 158.1 .ด596
ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562

         เส้นทางการบรรลุเป้าหมายและทำในสิ่งที่มีคุณค่า เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับมนุษย์นั้น อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เราจึงจำเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้น Pattern Scanner รูปแบบความคิด รูปแบบพฤติกรรมของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หากเราจับรูปแบบนั้นได้ เราก็จะจูนคลื่นการสื่อสารให้เข้าหู เข้าใจ และเข้าสมองได้ ไขความลับสมองด้วย 4 รูปแบบความถนัดในการรับรู้และ 12 ชุด Meta Program พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้ในองค์กร ใช้ในการโค้ช และใช้ในการลงทุน จะทำให้คุณนำไปใช้ได้อย่างถูกจริตตามต้องการ


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved