New Arrivals

ย้อนกลับ

ใช้ Facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า


ผู้แต่ง มัณฑิตา จินดา (ทิป)
เลขหมู่ 658 .872 .ม14ช
ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562

          "ใช้ Facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า" เล่มนี้ แม้จะไม่ใช่หนังสือ How to แต่คุณก็จะยังได้อ่าน Tips และเทคนิคต่าง ๆ มากมาย ทั้งเรื่อง Facebook Marketing และ Facebook Advertising ซึ่งล้วนแต่ถูกกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ในการทำงานจริง ผ่านการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ Facebook มาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นความรู้ที่ผู้เขียนใช้กับธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอีกด้วย อย่างที่เราชอบพูดกันอยู่เสมอ ๆ...ความสำเร็จย่อมเป็นของคนที่ "ลงมือทำ" 


ไฟล์แนบ : 040519_161626.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved