Magazine Hit

ย้อนกลับ

เรื่อง A day


ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562

               นิตยสารได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก นำความคิดที่อยู่ในโลก แห่งจินตนาการมาลงมือทำ ให้เป็นความจริง...ซึ่งไม่เพียงแต่ทำได้เท่านั้น แต่ยังทำได้ดี จะเห็นได้จาก ความสำเร็จอันล้นหลาม ในด้านยอดขายของ a day ที่พิมพ์ออกมาถึง เดือนละเกือบแสนฉบับ


ไฟล์แนบ : 020719_165229.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved