Recommended Book

ย้อนกลับ

เมือง-กิน-คน


ผู้แต่ง พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
เลขหมู่ 307.76 .พ32 2561
ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562

...ความจริงแล้ว เรื่องสุขภาพกับการพัฒนาเมือง สองเรื่องนี้ไปด้วยกัน ประเด็นคือเราจะมีสุขภาพดี เราคงพึ่งแต่หมอกับการดูแล "ตัวเอง" ไม่ได้ เราต้องดูแล "สิ่งแวดล้อม" ของเราด้วย... สุขภาพจะดีได้ก็ต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สุขภาพดีด้วย สิ่งแวดล้อมที่จะพูดวันนี้คือ เรื่องของเมือง...


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved