Recommended Book

ย้อนกลับ

การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino


ผู้แต่ง ประภาส พุ่มพวง
เลขหมู่ 004.64 .ป71
ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562

     แนวทางในการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งใช้ประกอบการเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ในการประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานหรือการแข่งขันหุ่นยนต์ ในระดับอาชีวศึกษาใช้ประกอบการจัดทำโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และในระดับปริญญาตรีใช้ประกอบการจัดทำโครงงานเพื่อการวิจัยในการศึกษา โดยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งที่ง่าย เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ (Arduino) ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ จนถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน โดยการรวบรวมจากเอกสารอ้างอิงและประสบการณ์จากผู้จัดทำที่ได้ปฏิบัติมา 


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved