New Arrivals

ย้อนกลับ

บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา


ผู้แต่ง รศ.ดร. พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
เลขหมู่ 919.8 .พ38
ประจำเดือน กันยายน ปี 2562

         ช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนในการใช้ชีวิตอยู่ที่แอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้นี้ นับเป็นประสบการณ์สำคัญอีกครั้กหนึ่งในชีวิต เพราะนอกจากจะได้สำรวจและเรียนรู้ลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่โดยรอบสถานีวิจัยเกรท วอลล์ หรือเกาะ คิงจอร์จแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จีนและประเทศอื่นๆ ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตแบบนักวิทยาศาสตร์ชาวจีน และการปรับตัวให้เข้ากับวิถีธรรมชาติแห่งขั้วโลกใต้ 
         เว้นแต่เรื่องราวที่เป็นข้อมูลสำคัญของสถานีวิจัยเกรท วอลล์ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ได้กล่าวถึง เรื่องราวทั้งหมดได้ถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนได้เล่าเรื่องตามลำดับเวลาเพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตามไปขั้วโลกใต้ด้วยกัน พร้อมกับได้สอดแทรกธรณีวิทยาไปตามแต่สถานกาณ์จะเอื้ออำนวย นับเป็นหนังสือที่จะเป็นประโยชน์กับวงการวิทยาศาสตร์ไทยสืบไป


ไฟล์แนบ : 010919_101619.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved