Recommended Book

ย้อนกลับ

ดินแดนนิทานมหัศจรรย์


ผู้แต่ง กชกร ชิณะวงศ์
เลขหมู่ ยว .ก217ด
ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562

         รวมนิทานส่งเสริมจินตนาการยอดเยี่ยม รางวัลนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 19 บนโลกที่สับสนวุ่นวาย.. ผู้คนเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งแข่งขันกัน ทำให้ผู้เขียนมีแรงผลักดันที่อยากให้นิทานเรื่อง "ดินแดนมหัศจรรย์" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ รู้จักคิดถึงความสุขของคนรอบข้างที่ข้ามพ้นไปจากความสุขของตนเอง และอยากนำเสนอให้เห็นความสำคัญของนิทานที่มีต่อชีวิตของเด็ก ๆ ทั้งในแง่มุมของการสร้างความสุข ที่นำมาซึ่งรอยยิ้มและความทรงจำที่แสนวิเศษ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า.. นิทานเรื่องนี้จะมีส่วนช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ   และครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย และช่วยจรรโลงให้สังคมนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น!


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved