New Arrivals

ย้อนกลับ

วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์


ผู้แต่ง เสาวณิต จุลวงศ์
เลขหมู่ 895 .91 .ส67
ประจำเดือน มกราคม ปี 2563

หนังสือ "วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์" เล่มนี้ จะแสดงให้เห็นการศึกษาวรรณคดีในแนวทางต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการนำทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาวรรณคดี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหนทางหนึ่งที่จะทำให้เห็นการนำทฤษฎีมาใช้ คือการแสดงตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีในการศึกษาวรรณคดี จึงได้รวบรวมบทความด้านวรรณคดีศึกษาส่วนหนึ่งที่เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในที่ต่าง ๆ มาสังเคราะห์ เปิดเผยให้เห็นแนวทาง (approach) ที่ใช้ในการศึกษาวรรณคดี


ไฟล์แนบ : 040120_100433.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved