New Arrivals

ย้อนกลับ

อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ


ผู้แต่ง โจวเหวยลี่ , ผู้แปล จิราพร เนตรสมบัติผล
เลขหมู่ 152.47 .จ87
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563

 คนเราต้องเรียนรู้และกล้าที่จะปฏิเสธ จงอย่าอ่อนแอและน้อยเนื้อต่ำใจ อยากเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ ต้องฝึกเป็นคนใจแข็งสักนิด ทำอะไรให้ว่องไวสักหน่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคน "เข้มแข็ง" เพื่อกำจัด "ความเกรงใจ" ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่มันสามารถทำลายชีวิตของคุณได้ เพราะความวุ่นวายส่วนใหญ่ของชีวิตมาจากการที่คุณพูดว่า "Yes" เร็วเกินไป และพูดว่า "No" ช้าเกินไป ในแต่ละวันถูกคำว่า "เกรงใจ" ทำลายชีวิตทีละนิดละหน่อย เมื่อเวลาผ่านไป มันจะกลายเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ และหากปล่อยให้มันทำลายตลอดชีวิตของคุณ จะทำให้คุณประสบความล้มเหลว
    หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณได้เห็นถึงภัยร้ายของคำว่าความอายหรือความเกรงใจ และสอนวิธีการรักษาโรคเกรงใจที่ว่านี้ เพื่อให้คุณเป็นตัวของตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใจและไม่เสียเปรียบใคร!


ไฟล์แนบ : 050220_115651.jpg


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved